სამშრიანი და ოთხშრიანი ავზების წარმოება

წარმოების როტაციული მეთოდი იძლევა საშუალებას ავზების სამი და ოთხშრიანი წარმოების ხაზიც დაინერგოს. საცდელი პარტია კომპანიამ რამდენიმე ნიმუშის სახით უკვე გამოუშვა. რადგან შრეთა სიმრავლე ფასზე მოქმედებს, ამიტომ ავზების სამ და ოთხ შრიან წარმოებას ნოვა მხოლოდ დაკვეთით გეგმავს.

ოთხ შრემდე პროდუქციის წარმოება 100-დან 5000 ლიტრამდე, სასურველი ფორმის ავზის შემთხვევაშია შესაძლებელი.